XTRN-SCAN

In een snel evoluerende digitale wereld is het essentieel om niet alleen uw ICT-infrastructuur te begrijpen, maar ook om ervoor te zorgen dat uw beleid en procedures up-to-date en effectief zijn. Onze benadering combineert de kracht van een CSAT-scan met een grondige evaluatie van uw beleid en procedures. Dit biedt u een uitgebreide inventarisatie van uw ICT-omgeving. Terwijl de CSAT-scan diepgaand inzicht geeft in de technische aspecten en beveiligingsstatus van uw systemen, zorgen onze analyses van uw beleid en procedures ervoor dat uw organisatie niet alleen technologisch geavanceerd is, maar ook strategisch goed gepositioneerd om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Laat ons u helpen een sterke, veilige en goed georganiseerde ICT-omgeving te creëren die klaar is voor de toekomst.
Optioneel zouden we een business scan willen adviseren waarmee snel en efficiënt een helder overzicht van zowel de bedrijfsvoering als de automatisering wordt verkregen. Uit deze scan komt een reeks potentiële verbeterpunten naar voren. Deze punten zullen we samen beoordelen en prioriteren om vervolgens een gedetailleerd actieplan op te stellen. Door dit plan uit te voeren, stemmen we de IT-structuur af op de huidige behoeften en toekomstige doelstellingen van uw organisatie.
Bent u op zoek naar een grondige evaluatie van uw ICT-omgeving, met een focus op zowel technologie als bedrijfsstrategie? Onze aanpak begint met een uitgebreide CSAT-scan. Deze scan biedt een diepgaande analyse van uw IT-infrastructuur, beleid en procedures, en legt de basis voor een sterke, veilige en efficiënte IT-omgeving.

Daarnaast bevelen we optioneel onze Business Scan aan. Deze scan verschaft snel en efficiënt een duidelijk beeld van uw bedrijfsvoering en automatisering. De resultaten onthullen een reeks verbeterpunten. Samen met u zullen we deze punten beoordelen, prioriteren en omvormen tot een concreet actieplan. Dit plan is erop gericht uw IT-systemen af te stemmen op zowel de huidige behoeften als de toekomstige ambities van uw organisatie. Met onze aanpak verzekert u zich van een IT-structuur die naadloos aansluit bij uw bedrijfsdoelstellingen.

Bent u op zoek naar een manier om de cyberveiligheid van uw organisatie te versterken? Met onze CSAT-scan bieden wij een geavanceerde oplossing. Deze scan duikt diep in uw IT-infrastructuur en Microsoft-account, gebruikmakend van geautomatiseerde analyses om uw huidige beveiligingsstatus nauwkeurig in kaart te brengen. We identificeren niet alleen potentiële risico's, maar bieden ook inzicht in kwetsbaarheden voor cyberaanvallen. Met de resultaten van de CSAT-scan kunt u niet alleen uw beveiligingsbeleid verbeteren, maar ook prioriteit geven aan corrigerende maatregelen. Dit alles resulteert in een robuustere beveiliging en een sterke basis voor uw toekomstige security roadmap. Kies voor veiligheid en voorbereiding met onze CSAT-scan.

Een CSAT (Cyber Security Assessment Tool) scan is een geavanceerde evaluatieprocedure ontworpen om de beveiligingsstatus van een organisatie grondig te analyseren. Door het combineren van geautomatiseerde scans en diepgaande analyses, biedt de CSAT inzicht in zowel zichtbare als verborgen kwetsbaarheden binnen de IT-infrastructuur. Deze tool haalt relevante gegevens uit verschillende bronnen, waaronder Microsoft-accounts en andere kritieke systemen, om een uitgebreid overzicht te bieden van potentiële bedrijfsrisico's en zwakke punten die vatbaar zijn voor cyberaanvallen. De uitkomsten van een CSAT-scan zijn cruciaal voor het ontwikkelen van een effectieve security roadmap en het nemen van gerichte, geprioriteerde maatregelen om de algehele beveiliging te versterken. Dit maakt de CSAT-scan een onmisbaar instrument voor elke organisatie die haar beveiligingsbeleid serieus neemt.

Het ZERO trust principe hanteert een strikte regel: nooit zomaar vertrouwen, altijd verifiëren. Maar hoe zet je dit om in actie voor jouw organisatie? Het antwoord hierop is eenvoudig, doen een CSAT 0-meting. Hiermee worden alle kwetsbaarheden in je beveiliging blootgelegd."

Optie:

De BusinessITScan® biedt snel en efficiënt een helder overzicht van zowel de bedrijfsvoering als de automatisering. Uit deze scan komt een reeks potentiële verbeterpunten naar voren. Deze punten zullen we samen beoordelen en prioriteren om vervolgens een gedetailleerd actieplan op te stellen. Door dit plan uit te voeren, stemmen we de IT-structuur af op de huidige behoeften en toekomstige doelstellingen van uw organisatie.

Dit assessment biedt een gedetailleerd overzicht van de beveiligingsstatus binnen jouw organisatie. Door het gebruik van de CSAT, met zijn geautomatiseerde scans en analyses, krijg je gebaseerd op echte data van zowel je Microsoft-account als je IT-infrastructuur, inzicht in mogelijke bedrijfsrisico's. Dit verhoogt je bewustzijn over kwetsbaarheden voor cyberaanvallen en stelt je in staat om de juiste, geprioriteerde corrigerende maatregelen te nemen. Bovendien levert het waardevolle informatie op voor je security roadmap, waarmee je je beveiligingsbeleid kunt verbeteren of verfijnen. Deze scan biedt een uitgebreider inzicht dan de Microsoft Secure Score, die zich voornamelijk richt op de tenant, waardoor je een completer beeld krijgt van je huidige beveiligingsfundament.

Download onze informatie brochure

Voor meer informatie over onze oplossingen kunt u vrijblijvend onze brochure downloaden.

SIEM-oplossingen bieden een effectieve manier voor organisaties om snel en nauwkeurig te reageren op beveiligingsincidenten.

Met gecentraliseerde functionaliteiten zoals detectie, classificatie, analyse, verzameling en correlatie vereenvoudigt een SIEM-oplossing real-time monitoring en probleemoplossing. In essentie versnelt een SIEM-oplossing de detectie en respons op cyberdreigingen, waardoor beveiligingsanalisten efficiënter en nauwkeuriger kunnen werken tijdens hun onderzoeken.

Ondanks deze maatregelen blijkt uit het aantal incidenten dat extra voorzichtigheid geboden is. Het is essentieel om bedreigingen snel op te merken. Hier komt Security Information and Event Management als een geavanceerde softwarematige dienst in beeld. Het SIEM traceert, analyseert en meldt afwijkende en verdachte activiteiten, waarop vervolgens snel en adequaat moet worden gereageerd. Dit stelt organisaties in staat om proactief te handelen en potentiële risico's tijdig te identificeren en aan te pakken, zelfs te midden van de groeiende complexiteit van cyberdreigingen.

Het SIEM biedt inzicht in de activiteiten en bedreigingen binnen de IT-omgeving, wat van cruciaal belang is voor IT-beveiliging. Alle gebeurtenissen in de IT-omgeving, zoals applicaties, databases, besturingssystemen, netwerken en hardware, worden vastgelegd. Zo kan een inbreuk snel worden opgemerkt en aangepakt om verdere schade te voorkomen.

Het SIEM presenteert real-time alle geregistreerde gegevens op een dashboard en vergelijkt deze voortdurend met wereldwijde bedreigingen. Dit geeft ons inzicht in alle mogelijke dreigingen, waardoor we snel en adequaat kunnen handelen.

Onze partners